məhsullar

Ağıllı emal

Təhlükəsizlik, ətraf mühitin qorunması, kəşfiyyat, inteqrasiya və sistemi birləşdirən, standart olaraq aqrokimyəvi hazırlıq müəssisələri üçün yaradılan ticarət standart bir atelye

Ağıllı qablaşdırma

Emulsiya oluna bilən konsentratlar və suda həll olunan gübrələr kimi mayelərin tamamilə avtomatik qablaşdırılması. Bütün xətt iki qatlı bir quruluşu qəbul edir ...

Ağıllı anbar

Döşəyicinin üç ölçülü rəflər arasındakı zolaqlarda üfüqi və şaquli istiqamətdə getməsini təmin etmək üçün üç ölçülü rəflər və stackers və digər avadanlıqlardan istifadə

Ağıllı Fabrika EPCM Xidməti

Ölkədəki və xaricdəki əlaqəli sənayelərdəki qabaqcıl təcrübələri və bu sahədəki praktik təcrübəmizi birləşdirərək, EPCM modeli nisbətən ...