Ağıllı fabrik - Awiner Biotech Co., Ltd.

məhsullar

Ağıllı emal

Aqrokimyəvi hazırlıq müəssisələri üçün xüsusi olaraq yaradılmış təhlükəsizlik, ətraf mühitin mühafizəsi, kəşfiyyat, inteqrasiya və sistemi birləşdirən kommersiya standartı emalatxanası

Ağıllı qablaşdırma

Emulsiyalaşan konsentratlar və suda həll olunan gübrələr kimi mayelərin tam avtomatik qablaşdırılması.Bütün xətt iki qatlı quruluşu qəbul edir...

Ağıllı anbar

Üçölçülü rəflər və yığıncaqlar və digər avadanlıqlardan istifadə edərək, üçölçülü dayaqlar arasındakı zolaqlarda üfüqi və şaquli istiqamətlərdə yığıncağa getməsi

Ağıllı Fabrika EPCM Xidməti

Ölkədə və xaricdə əlaqəli sənayelərdə qabaqcıl təcrübələri və sənayedəki praktik təcrübəmizi birləşdirmək bizə deyir ki, EPCM modeli nisbətən...